top of page

Poşe, 2018 yılı baharında iki sanatçının kendi inisiyatifleriyleriyle İstanbul’daki mekanlarında kurdukları bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir oluşumdur. Ortaya çıkmasında harekete geçme ve bir araya gelme arzusu yatmaktadır. Farklı deneyim, disiplin, üretim ve düşünme biçimlerinin birbiriyle konuştuğu fiziksel ve düşünsel bir yerdir. Deneyip yanılmaktan çekinmez, deneyim aktarımının gücüne inanır ve üretim süreçlerinin ortaya çıkan işler kadar önemli olduğunu savunur. Kısa dönemli sergiler ve etkinlikler ile beraber uzun vaadeli araştırmalar da yapmaktadır.

poşe Türkçeye Fransızcadan geçen bir alıntı kelime. pocher fiilinden türemiş ve eskiz yapmak, karıştırmak, haşlamak anlamlarına gelmekte.

 

poşe is an independent and non-profit space that was conceived in the spring of 2018, with two artists’ initiative. In its emergence lies the desire to act and come together. It is a physical and mental space where different disciplines and forms of experiences, production, and thinking speaks to each other. poşe doesn’t hesitate to try and fail, to learn from each other and argues that production processes are as important as the final production. Along with short-term exhibitions and public programmings, it also conducts long-term researches.

poşe is a borrowed Turkish word from French. It is derived from the verb pocher and means to sketch, to mix, to poach.

 

bottom of page