top of page

A Perfect Weekend For Bananafish

28/9 — 30/9/2018

poster.jpg

A perfect weekend for bananafish, çağdaş serigrafi dünyasının etrafında kurgulanan ve çoğu zaman yanlış anlaşılan, sürekli yenilenmekte olan bu teknik üzerine alternatif bakış açısı sunan bir sergi ve programlamadır.

 

Program:

  • Sergi / Olivia Pils, Roland Barth, Dylan Bakker, Ruohan Wang, Tuğçe Barka,Susann Pönisch, İbrahim Kaçtıoğlu, Julienne Jattiot, Hola Mono, Ali Can Metin, Zezeah, Moklich, Cins, Meltem Süel

  • Performans / Emma Kerssenbrock

  • Video Art Programı / “Big Screen Brutals” – Scott Sinclair

  • Konuşma, sanatçıların serigrafi ve serigrafi kültürüne bakışları ve çağdaş sanat dünyasında serigrafinin yerine dair / Olivia Pils (sanatçı, Berlin), Roland Barth (sanatçı, Berlin), Ali Can Metin (öğretmen, Marmara Üniversitesi, İstanbul).

 

Serigrafi 1960’larda endüstriyel bir baskı tekniği olarak kullanıldığı zamanlarda sadece kitlesel bir üretim-kopyalama aracı olarak görülebilirdi. Son derece verimli ve hızlı dijital baskıların alınabildiği bugünlerde ise serigrafi ve Risoprint gibi diğer baskı tekniklerine karşı yeniden bir ilgi oluşmaya başladı ve bu teknikler çağdaş sanat alanında, resim ve yerleştirmenin arasında, farklı olasılıklara açık bir deney sahası yaratarak, yeni bir isim elde etti.

 

Bu nedenle, bu sergi için bir konu seçmektense, serginin odağını serigrafinin artistik yeniden doğuşu yapmayı tercih ettim. Sanatçıların bu tekniği, ona özgü kazara oluşan elementleri benimseyerek, limitlerini sorgulayarak, içinde barındırdığı beklenmedik olasılıklara ulaşmaya çalıştıklarını ve onu alışılmadık biçimlerde kullandıklarını göstermek istiyorum. Seçtiğim sanatçıların her birisi bu tekniğe karşı özgün yaklaşımlara sahipler ve özgün sanat eserleri yapmak için sınırlarını zorlayarak onu deneysel bir alan olarak kullanıyorlar.

 

Fransız sanatçı/küratör Anelor Robin tarafından küratörlüğü yapılan bir program. Küratör olarak sunduğu sergileri, içlerinde bir araya gelen işlerin köken, yaş veya mecrası fark etmeksizin, farklı artistik elementlerin bir araya geldiği büyük bir kolaj olarak değerlendiriyor. Üstlendiği diğer küratöryel projelerin yanı sıra, Türkiye, Fas, İran, Sırbistan ve Almanya’da gösterdiği, dolaşmakta olan bir çağdaş kolaj ve yayıncılık projesi olan GlueHeads’in kurucusudur. anelolococo.tumblr.com // glueheads.com

A perfect weekend for bananafish  is a exhibition and program around contemporary silkscreen art scene trying to  give you another perception of this technique often misread and in perpetual renewal.

 

Program:

-       An exhibition with Olivia Pils, Roland Barth, Dylan Bakker, Ruohan Wang, Tugçe Barka, Susann Pönisch, Ibrahim Kaçtıoglu,  Julienne Jattiot, Hola Mono, Ali Can Metin, Zez Eah, Moklich, Cins, Elif Varol Ergen, Meltem Süel.

-        Performance by Emma Kerssenbrock

-        Video Art program “Big Screen Brutals” by Scott Sinclair.

-       Talk with Olivia Pils (artist,Berlin), Roland Barth (artist, Berlin), Ali Can Metin ( teacher at Marmara University, Istanbul)  around their approach of silkscreen, silkscreen culture and its perception in the contemporary art world.

 

Screen-printing in the 1960s, when it was being used as a highly industrial printing technique, might have been seen simply as a mass production-copying medium. Nowadays, in the face of extremely efficient and fast digital printing, screen-printing and other printing techniques (such as Risoprint) are now in revival and have gained a new name in contemporary art, standing between painting, installation and a new field of experimentation possibilities.

 

Therefore rather than selecting a topic for this exhibition I have chosen to focus this show on the shared artistic renaissance of the practice. I want to show artists using this technique in an unconventional way, who embrace the accidents inherent in the technique, who question the limits of this practice and reach the potentialities of the unexpected. The artists I have chosen each possess unique approaches to this technique, using it as an experimental domain pushing its boundaries to make unique artwork.

 

A program curated by Anelor Robin, a French artist/curator. As a curator, she considers the exhibitions she has presented to be a massive collage of different artistic elements, regardless of the assembled works’ origin, age, or medium. Among other curatorial projects, she is the founder of GlueHeads, a wandering contemporary collage and publishing project, she showcased in Turkey, Morocco, Iran, Serbia and Germany. anelolococo.tumblr.com // glueheads.com

banana_web1.JPG
banana_web2.JPG
banana_web4.JPG
banana_web3.JPG
bottom of page