Larissa Araz & Ekin Can Göksoy

Bir Mucize İhtimali

Balkon Konuşmalarının dördüncü bölümünde Larissa Araz ve Ekin Can Göksoy, poşe'de Aralık ayında gerçekleştirdikleri ''Bir Mucize İhtimali'' sergisini Hera Büyüktaşcıyan ile konuşuyorlar.