top of page

Cem Örgen

Bir Sonraki Kan Sadece Tazedir

Next Blood Is Just A Fresh One

04/05 — 02/06/2019

0 delil-makas.jpg

Cem Örgen, Deliller, 2019

"Kan, pıhtılaşma süresine en uzak haldeyken gideceği ve birikeceği yolu katetmeye başladı. Haberler akışın hızından bahsederken, doktorlar test sonuçlarına ulaşmak için tahlillerini yapıyor; ne de olsa gözünü kısmış herkes sağlığını anlamak için en küçük harfi görmeye çalışır.

“T G H 2 4 K d j 8 r o ” küçülen harfler ve sayılar ortak bir lekede birleştiğinde, işlemin sonsuzluğunda kaybolduğum düşünülebilir -kanın çevredeki binaların boşluklarına, aralarına ve çatlaklarına sızmasını bekliyorum. Sızmanın kaynağının hangi bedenin ya da yapının dolaşımına ait olduğunu anlamak zorlaştığında, tahlillerin öznesi biçimini kaybedecektir. Yargı, her an yüzdüğü büyük denizde ufuk çizgisini sabitlemeye çalışabilir. Bu çabada uzmanlık anlam bulurdu - verilen rahatlama nefeslerinin sesini duyuyor musun? Bu sesi duyduğumda o biçimsiz denizi doymadan içen girdaplar aklıma gelir. Eğer o büyük girdap çevresindeki herkesi merkezine çekerse, referans alınan sonsuz yatay çizgi kaybolur, ortak değerin içinde verilen nefesler tutulmaya başlar, nefes alıp veren beden süreksizliği hatırlar ve pür dikkat çevresine bakar. Açılan göz, kasılan kas, sıkılan diş, girdabın ortak boşluğunda buluşmaya hazırdır belki de. Gökyüzünü ve yeraltını birbirine bağlayan bu boşlukta yükseklik, alçaklık, derinlik ve sığlık denen şeylerin sürekli alt-üst olduğunu görmem an meselesi."

“Bir sonraki kan sadece tazedir” ile Cem Örgen, birikim ve tecrübenin, bireysel alanın, ihtimal ve tercihlerin güncel olan karşısında konumlanışını ele alıyor. Seçimlerin ardındaki muğlaklık, doğru olanın ayırt edilmesindeki güçlük ve ortak değerler içerisinde çözünmek ile onları külliyen yok etmek arasındaki git-geller, Örgen’in işlerinin temelini oluşturuyor. Normatif bir ahlaki yargıdan yoksun, dolayısıyla da esnek ve muğlak monologların eşlik ettiği işler, her an iki uç arasında savrulabilme, mekanı tehdit ederken onu yüceltme potansiyelini koruyor. “Bir sonraki kan sadece tazedir,” dolayısıyla, donmuş değil, dinamik anları mekana özgü yerleştirmeler ile sonuçları hiç açıklanmayacak bir olay mahallinin canlılığı ve diriliği içinde sunuyor.

Cem Örgen 1996 yılında İstanbul’da doğdu. 2018 yılında Bilgi Üniversitesi 'Endüstri Ürünleri Tasarımı’  bölümünden mezun oldu.  Lisans eğitiminin son yılında çocukluk odasının simülasyonu içersinde kurguladığı performans ve dokümantasyon serisi ‘11m2’ Bilgi Üniversitesi (Hemzemin, 2018)  sergisinde gösterildi. Aynı yıl çerisinde ‘Seremoni’ işi Bomontiada ALT  mekanında (Bir Örnek Davranış, 2018 ) ve Zilberman Galeri (Genç Yeni Farklı 9, 2018) sergilerinde bulundu. ’A4, A3, Buruşuk kağıt, Kaynak 1, Kaynak 2’ işleri ise Mamut Art Project 2018’de yer aldı. 2018’in son aylarında Can Küçük ile birlikte kurguladığı (Amok Koşusu, 2018) Belgrad ormanı koşu parkurunda gösterildi.

Açılış: 04/05/2019 // 18.00-21.00

"Blood, while in the outermost state to clotting period, started to cover the path which it will take and pile up. As the news refer to the flow rate, doctors examine to achieve the test results; after all, anyone who squints, tries to see the tiniest letter in order to comprehend their medical condition.

“T G H
2 4 K d j 8 r o ” when the decreasing letters and numbers merge into a mutual stain, it may be thought that I got lost in the infinity of process – I am waiting for the blood to leak into the gaps, margins and cracks of surrounding buildings. When it gets difficult to perceive which cycle of body or structure the source of leakage belongs to, subject of the tests will lose its form. Judgment, on the great sea in which it floats, might try to stabilize the vanishing line at any moment. Specialty would find meaning in this attempt – do you hear the sound of sigh of relief? When I hear this sound, I recall the grasping swirls drinking that shapeless sea. If that maelstrom absorbs everyone around to its center, the infinite horizontal line that is referenced would be vanished, the breaths that exhaled within the shared value would start to be bated, the breathing body would recollect its discontinuity and pay utmost attention to its surroundings. Perhaps, the opening eye, the contracted muscle, the clenching teeth are ready to meet at the mutual gap of the swirl. In this space which interlocks the sky and the underground; it is a matter of time that I spot the things called height, low point, depth and shallow are upside down consistently."

In “Next blood is just a fresh one” deals with how accumulation and experience, individual space, chances and choices are situated vis-á-vis the actual. The ambiguity behind the choices, the difficulty of knowing right from wrong and being on two extremes of either dissolving within the shared values or destroying them altogether provide the basis of Örgen’s work. The works accompanied by monologues lacking a normative moral judgement, hence flexible and ambiguous, preserve the potential for swaying from one extreme to other, exalting the space while also threatening it. “Next blood is just a fresh one,” thus, presents dynamic not fixed moments with site-specific installations in vitality and liveliness of an on-scene, implications of which remains to be undisclosed.

Cem Örgen was born in 1996 in İstanbul. He graduated from Bilgi University, Industrial Design in 2018. Last year of his licence program, performance and documentation series takes part in his childhood room simulation called “11m2” exhibited in Bilgi University ( Hemzemin, 2018 ) In same year ‘Ceremony’ work  take part at Bomonti ALT ( Uniform Behaviour, 2018 ) and Zilberman gallery (Young, Fresh, Different 9, 2018) . The works named  ’A4, A3, Crumbled paper, Weld 1, Weld 2’ were exhibited at Mamut Art Project, 2018. Later in 2018, collaboration work with Can Küçük ( Running Amok, 2018 ) shown in Belgrad foresty running track.

Opening: 04/05/2019 // 18.00-21.00

1 (1).jpg
2.jpg
tek post2.jpg
3.jpg
tünel_bstk2.jpg
1.jpg
1 (3).jpg
1 (2).jpg
tek post.jpg
bottom of page