top of page

A Finger For An Eye

Göze Parmak

Küratör /Curator: Alper Turan

Baha Görkem Yalım, Cansu Yıldıran, Dorian Sarı and Istanbul Queer Art Collective

A Finger for an Eye (Göze Parmak) poste

Protocinema, Yükselen Küratör Serisi 2021 kapsamında Alper Turan’ın küratörlüğünü yaptığı ve Baha Görkem Yalım, Cansu Yıldıran, Dorian Sarı ile Istanbul Queer Art Collective (Tuna Erdem & Seda Ergul)’i bir araya getiren Göze Parmak sergisini poşe Sanatçı İnisiyatifi işbirliğiyle sunmaktan onur duyar. Göze Parmak, Türkiye'de kuir varoluşa dair görsel kodların, sembollerin ve temsillerin giderek daha çok sansürlenmesi ve baskılanması yoluyla gerçekleşen şiddete yanıt vermekle ilgileniyor. Sergideki sanatçılar giderek daha belirgin bir hedef hale gelen gökkuşağından evrilen, hem cesur, hem de görünmez, bir dil sunuyorlar.


Sergi, devletin bu saldırılarının somut, estetiğin ötesinde, etimizde, bedenimizde, ve ruhumuzda hissedildiğini unutmadan, görsel düzende yapılan saldırıları alt etmek, görünürlük ve görünmezlik arasındaki alanı araştırmak adına bir acil durum çağrısı teşkil ediyor. Göze Parmak, hedef gösterilemeyen, sansürlenemeyen ve deşifre edilemeyen, taktiksel olarak kaçamak kuir pozisyonların, jestlerin, formların ve imgelerin küçük bir araştırmasını sunuyor. Sergi, çok disiplinli, şiirsel ve minimalist pratiklerinde soyutlanmış kuir formlar yaratan Baha Görkem Yalım (Hollanda) ve Dorian Sarı’nın (İsviçre) yeni üretimlerini; performans çalışmalarında kuir bedeni “agresif bir şekilde görünür” kılan ancak bu kez figürün ve bedenin soyutlanarak namevcut olduğu yeni bir performans gerçekleştirecek olan Istanbul Queer Art Collective’i (İngiltere); ve fotoğraflarıyla görünmeyen özneleri görünür hale getirmekle ilgilenen, fakat bu sergi için portreleri belirsizleştirecek ve kimlikleri flulaştıracak olan Cansu Yıldıran’ı (Türkiye) bir araya getiriyor.

Göze Parmak görünürlük siyasetinin esaslarından ve kazanımlarından vazgeçmeden, saklanmayı önermek yerine, tespit edilemeyen ancak bulaşıcı, stratejik, casus-vari pozisyonlar sunuyor. Soyutlama, indirgeme, figürsüzleştirme ve renksizleştirme üzerine deneyler yaparken sanatçılar, otoritenin araçlarını yine otoritenin sensörlerini yanıltmak için kullanarak, sansür, sindirme ve baskılama pratiklerini sanatsal stratejiler olarak temellük ediyorlar. Göze Parmak, gözü görmeyen güce misilleme yaparak değil, işaret etmeyen bir (orta) parmak göstererek mücadele etmeyi öneriyor.

2015 yılında başlatılan Protocinema Yükselen Küratör Serisi (PECS), yaparak öğrenmeye dayanan profesyonel eğitim sağlayan bir mentorluk programıdır.

Alper Turan'a Protocinema Yükselen Küratör Serisi 2021 kapsamında mentörlük eden isimler: David J. Getsy, Goldabelle McComb Finn Sanat Tarihi Profesörü, School of the Art Institute of Chicago; Krist Gruijthuijsen, Direktör, Kunst-Werke Institute for Contemporary Art, Berlin; Maura Reilly, Bağımsız Küratör ve Mari Spirito, Direktör, Küratör, Protocinema, Istanbul, New York.

Alper Turan’ın biyografisi için:
https://www.protocinema.org/exhibitions/alper-turan-protocinema-emerging-curator-for-2021

Teşekkürler:

Charlotte Feng Ford, Suzanne Egeran; anonim destekçiler: the Swiss Arts Council Pro Helvetia; Empire Project (Istanbul), Öktem Aykut Galeri (İstanbul) ve Wilde Galerisi (İsviçre)’nin izniyle. Bu proje Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu tarafından desteklenmektedir.

Sanatçılar:

Baha Görkem Yalım, http://bahagorkemyalim.com
Cansu Yıldıran, https://www.cansuyildiran.com/
Dorian Sarı, https://www.doriansari.co/
Istanbul Queer Art Collective, istanbulqueerartcollective.co.uk

Protocinema, İstanbul, New York ve ötesinde mekana-duyarlı sanat projeleri sipariş eden ve sunan kültürler arası, misyon odaklı bir sanat organizasyonudur. Herkesin erişebileceği, en yüksek sanatsal kalitede bağlama-özgü projeler üretir. Protocinema, sergiler, kamusal programlar ve mentörlük yoluyla farklı bölgeler arasında, çeşitliliği anlamak ve empati uyandırmak üzere çalışır. 2011 yılında Mari Spirito tarafından kurulan Protocinema, kar amacı gütmeyen bir 501 (c) 3 kuruluşudur, "tuğla ve harç" içermez, proje ürettiği bölgeler hem küresel sorunlara hem de sahadaki değişen koşullara yanıt verecek şekilde farklılık gösterir. protocinema.org

 

Protocinema, FfAI - The Foundation for Arts Initiatives, The Cowles Charitable Trust, New Jersey; SAHA Derneği, İstanbul; 601 Artspace, New York tarafından desteklenmektedir.

Basın

Agos

Argonotlar

Agonotlar _Melih Aydemir

ArtUnlimited

Timeout

KAOSGL

SanatAtak

ZINE PDF

Protocinema, in partnership with Poşe Artist Run Space, presents A Finger for an Eye, a group exhibition with Baha Görkem Yalım, Cansu Yıldıran, Dorian Sarı and Istanbul Queer Art Collective (Tuna Erdem & Seda Ergul), curated by Alper Turan within our Emerging Curator Series 2021. This exhibition responds to the ongoing violence materialized in the realm of the visual codes, symbols, and representations of queer existences in Turkey. All of these artists innovate a visual language that is both bold and invisible, evolving out of the famed rainbow which has recently become a target.

Acknowledging that the attacks of the state are tangible, beyond aesthetics, felt on our flesh, body, soul, and psyches, the exhibition is an invitation to subvert the attacks on the visual realm and an emergency call to investigate the area beyond visible and before invisible. A Finger for an Eye is an exploration of the tactically evasive queer positions, gestures, forms and images, which are not targetable, censoreable, nor deciphereable. The multi-disciplinary practices and artistic visions of Baha Görkem Yalım (NL) and Dorian Sarı (CH) incorporate poetically-charged, minimalist approaches and abstracted queer forms. Istanbul Queer Art Collective (UK), whose performance works mainly render the queer body “aggressively visible”, will produce a new performance where body is abstracted and absent. Cansu Yıldıran (TR), who predominantly focuses on rendering invisible subjects visible through her photographic lens, obscures portraits and blurs the identities for the exhibition.

Without abandoning the imperatives of visibility politics or suggesting a return to the ‘‘closet’’, A Finger for an Eye proposes spy-like positions that are undetectable but contagious. Featuring artists who adopt and appropriate artistic strategies such as censor, and erasure to deceive the sensors of authority while simultaneously experimenting with abstraction, reduction, non-figuration and non-coloration, this exhibition rejects to play the same game as the power, which has blind eyes, and proposes a fight with a non-indexical (middle) finger.

Launched in 2015, Protocinema Emerging Curator Series (PECS) is a mentorship program that provides professional training in the form of learning through doing. Protocinema Emerging Curator for 2021, Alper Turan, was mentored by: David J. Getsy, Goldabelle McComb Finn Distinguished Professor of Art History, School of the Art Institute of Chicago; Krist Gruijthuijsen, Director, Kunst-Werke Institute for Contemporary Art, Berlin; Maura Reilly, Independent Curator and Mari Spirito, Executive Director, Curator, Protocinema, Istanbul, New York.

About AlperTuran: https://www.protocinema.org/exhibitions/alper-turan-protocinema-emerging-curator-for-2021

Special Thanks: Charlotte Feng Ford; Suzanne Egeran; anonymous supporters; courtesy Empire Project, Istanbul; Öktem Aykut Gallery, Istanbul and Wilde Gallery, Switzerland. This project is supported by the Consulate General of the Netherlands in Istanbul and Pro Helvetia, The Swiss Arts Council, Switzerland.

Biographies:

Baha Görkem Yalım, http://bahagorkemyalim.com/
Cansu Yıldıran, https://www.cansuyildiran.com/
Dorian Sarı, https://www.doriansari.co/
Istanbul Queer Art Collective, https://www.istanbulqueerartcollective.co.uk/bio

Protocinema is a cross-cultural, mission driven art organization, commissioning and presenting site-aware art in Istanbul, New York and elsewhere. We produce context-specific projects of the highest artistic quality that are accessible to everyone. Protocinema evokes empathy towards understanding of difference, across regions though exhibitions, educational public programming and mentorship. Protocinema maintains long-term relationships with artists nurturing sustained growth. Founded by Mari Spirito in 2011, Protocinema is a registered 501(c)3, free of 'brick and mortar', sites vary to respond both to global concerns and changing conditions on the ground. protocinema.org 

 

Protocinema is supported by: FfAI - The Foundation for Arts Initiatives, The Cowles Charitable Trust, New Jersey; SAHA Association, Istanbul; 601 Artspace, New York

Press

ArtFridge

Jungle.World

ZINE PDF

Baha Görkem Yalım - A Monument for the
Cansu Yıldıran Fallacy series.jpg
 Dorian Sarı- untitled (you, me, inside,
Istanbul Queer Art Collective, You Do No
Exhibition shot.jpg
Istanbul Queer Art Collective- You Don’t
Dorian Sarı- untitled (you, me, inside,
Cansu Yıldıran Fallacy series.jpg
bottom of page