top of page

Marina Papazyan

Hemoglobinler & Karıncalar

Haemoglobins & Ants

16/4 - 14/5/21

marina instagram finale2.png

Poster tasarım: Mehmet Süzgün

P: Marina Papazyan’ın ilk kişisel sergisi Hemoglobinler & Karıncalar 16 Nisan’da poşe’nin Karaköy’deki mekânında gerçekleşiyor. Papazyan’ın son dönem çalışmalarını bir araya getiren sergi, 14 Mayıs 2021’e kadar Pazartesi - Cuma günleri 13:00 - 19:00 saatleri arasında gezilebilir.

 

M: Hemoglobinler & Karıncalar, Mircalla adında bir vampirin yaşama musallat oluşuna dair yazdığım metin, ve bu anlatının yörüngesindeki malzemeler, kimyasal tepkimeler ve ses parçalarıyla oluştu. Son zamanlarda kendimi bu motife kaptırdım: hayaletin melankolik cisimsizliğinin karşısında, ölmeyi başaramamanın ve hıncın vücut bulmuş hâli olan vampire. Mircalla'yla aramızdaki mesafeyi, ikimizin de adının baş harfi olan M ile kapattım. Kendimi de onun hikayesine bulaştırdım. Dirilmenin gerçekleştiği andan terapi odasına, M yaşayanların dünyası üzerinde hak iddia eden çelişkili bir karakter. Yeni edindiği dünya algısı, birinci tekil şahsa geçişini kolaylaştırırken, kendine ait bir gerçeklik hissiyle beraber erotizme de alan açıyor.

 

Marina Papazyan (d.1996 İstanbul) İstanbul'da yaşayan bir sanatçı ve yazar. Yazma, seslendirme ve kaydetme yoluyla kendiyle ilgili kısmî-kurgular üretiyor ve bir araya getiriyor. Bedeni yazmak için bir kaynak olarak kullandığı metinlerinde dünya, gözenekler, oyuklar ve bağırsaklar aracılığıyla hissediliyor ve dile geliyor. Değişen raddelerde itiraf ve inkârla, kasıtlı olarak kendini seyrelten ve gizleyen bir “benliğin” stratejileri ve arzularıyla ilgileniyor. 

P: Marina Papazyan's first solo exhibition, Haemoglobins & Ants, opens on April 16 at poşe's Karaköy venue. The exhibition, which brings together Papazyan’s recent works, can be visited between 13:00 - 19:00 through Mondays to Fridays until May 14, 2021.

 

M: Haemoglobins & Ants, grew out of a text I wrote about a vampire named Mircalla haunting life, and the materials, chemical reactions and fragments of sound orbiting this particular narrative. Lately I’ve been indulging in “the vampire”, as a form of failed death and embodied resentment as opposed to the melancholic immateriality of the ghost. Bridging Mircalla by alternating between their name and our shared initial M, I’ve entangled myself in their story. From the moment of resurrection to the therapy room, M is a conflicted character who has a claim on the world of the living. With a newly acquired worldsense comes the first-person singular, who is granted not only the right to their own sense of reality but an erotics of it too.

 

Marina Papazyan (b.1996 İstanbul) is an artist and writer living in Istanbul. They thread together semi-fictions about themself by way of writing, voicing and recording. Their texts rely on the body as a source of grammar, where it is mainly through pores, cavities and intestines that the world is sensed and told. With varying degrees of confession and contradiction, they go into the strategies and desires of a “self” who is willfully scarce, and in a bit of a disguise.

marina_installation_11.JPG

Elastikler, ortodontik lastikler, yaylar, 2021  

The Elastics, orthodontic elastics, swing springs ,2021

ed_marina_installation_4.jpg

diş filmi, röntgen filmi, 2020 

teeth scan, x-ray film, 2020

ed_marina_installation_1.jpg
ed_marina_installation_5.jpg

 AA-Z, çanak anten, hoparlörler, lehim, demir oksit, heykel, 2021

MMMouth, satellite dish, speakers, tin solder, iron oxide,  sculpture, 2021

marina_installation_10.JPG

Elastikler, ortodontik lastikler, yaylar, heykel,  2021  

The Elastics, orthodontic elastics, swing springs, sculpture, 2021

marina_installation_7.JPG

babağbağ, deniz kabuğu, hoparlör, boru kelepçesi, heykel, 2021

fatherbinder, seashell, speaker, pipe clamp, sculpture, 2021

ed_marina_installation_3.jpg

Henri için lolipop, piezo diskler, şeker, pleksiglas, heykel 2021 

Henri's lollipop, piezo discs, sugar, plexiglass,  sculpture 2021  

ed_marina_installation_6.jpg

babağbağ, deniz kabuğu, hoparlör, boru kelepçesi, heykel, 2021

fatherbinder, seashell, speaker, pipe clamp, sculpture, 2021

Hemoglobinler & Karıncalar

 

Video. 12 dakika 22 saniye. 2021.

Kurgu: Meriç Balkandere

Ses kaydı: Barış Yalaz

 

Marina Papazyan’ın 16 Nisan 2021’de ziyarete açılan sergisi Hemoglobinler & Karıncalar’a ismini veren bu video Mircalla adında bir vampirin ölümü ve ikinci yaşamını anlatıyor.

 

Papazyan’ın modern öncesi şifacılık ve beden anlayışları üzerine yürüttüğü spekülatif ve düzensiz araştırmadan beslenen bu işi, hayaletin melankolik cisimsizliğinin karşısında, ölmeyi başaramamanın ve hıncın vücut bulmuş hâli olan vampire odaklanıyor. Dirilmenin gerçekleştiği andan terapi odasına, M’nin yeni edindiği dünya algısı, anlatısının birinci tekil şahsa geçişini kolaylaştırırken, kendine ait bir gerçeklik hissiyle beraber erotizme de alan açıyor.

 

Hemoglobinler & Karıncalar, 30 Mayıs 2021’e dek poşe’de ziyaret edilebilir.

Haemoglobins & Ants

 

Video. 12 minutes 22 seconds. 2021.

Editing: Meriç Balkandere

Sound recording: Barış Yalaz

 

Haemoglobins & Ants, a video work that is part of Marina Papazyan’s solo exhibition which opened on April 16, 2021 at poşe, tells the story of the death and second life of a vampire named Mircalla.

 

Having been influenced by Papazyan’s speculative and irregular research on premodern understandings of healing and the body, their work focuses on “the vampire” as a form of failed death and embodied resentment as opposed to the melancholic immateriality of the ghost. From the moment of resurrection to the therapy room, M’s newly acquired worldsense allows for the first-person singular, who is granted not only the right to their own sense of reality but an erotics of it too.

 

Haemoglobins & Ants, can be visited at poşe until May 30, 2021.

bottom of page