top of page

Jennifer İpekel

Merve İşeri

Senem Özgören

Metin, Sesssizlik, Gösteri

Text, Silence, Spectacle

25/01/2019 — 17/02/2019

metin_sessizlik_gösteri6.JPG

25.01.2019 - 17.02.2019
Açılış: 25.01.2019 // 18.00-20.00
Saatler: Perş-Pazar: 13.00-19.00


Çok sessiz kaldığımızda, uzaklardan bir ses gelir, bir meyve düşer 
Rüzgar eser 
Hissedermisiniz, rüzgarı?
Hatırlatmaktır amacı, mevsimi gelmiş
Uzun uzun dalları sarkmış kilolarınca 
Ağırlaşmış ve toprağa yakınlaşmış ağacı.
Öyle gelirmiş gün, değişim böyle bişeymiş;
Özgürmüş çünkü tırtıl, korkusuzca beklermiş,
Kaybolmayı göze almadan değişimini tamamlayamazmış.
En uzak diyarlar, en ters kutuplar, rüzgarla, yağmurla birbirine karışır. 
Gece içinde gündüz 
Dağlarda topraklarda tuvallerde insanlar izlerini bırakır
O izler birbirini izler, bir tarih yaratır.
İnsanların geçtiği yolları, hissettikleri duaları, gördükleri renkleri izler.
Öyle izler taşır ki her insan, haritalara sığamaz taşarlar.
O izleri görebilmek, bulabilmek, onların hangi senelerde kimler tarafından yapıldığını, hangi dünyaları anlattığını görmek istemez misiniz?
Bir rüzgar eser, hissedermisiniz, 
Nereden esti şimdi.
Hangi zamandan, hangi kurgudan çıktı,
Nerden esti?
Dünyanın binlerce senedir uzun ince yollarla oluşmuş haritalarında, 
Denizlerinde, dağlarında,
Doğru yolda olduğunu anlayabilmek için görmek gerekir,
Hissetmek yetmeyebilir.
Kafandaki haritaları açan anahtarlar çıkar,
Başka başka kapılar açar,
Işık girer içeri.
Belki kör eder seni,
Belki de görürsün rüzgarın güzelliğini.

Metin Sessizlik Gösteri, üç arkadaşın güçlerini birleştirerek kolektif üretim, baştan kurgulama ve şiir ile seslendirme yollarını kullandıkları, başkahramanlarının sürekli değişim içerisinde olduğu, evrenler arası yolculuğu mümkün kılan, gerçek ile düş çizgisinde dans eden bedenlerin sonsuz bir kurgusudur.

Metin Sessizlik Gösteri 
Jennifer İpekel, Merve İşeri ve Senem Özgören tarafından kurulan bir kolektiftir. Eserlerinin hayata geçmesi için her türlü yaratıcı ve araştırma disiplinlerini, farklı sunum şekillerini ve fikirlerini bedenleştirebilecek kişilerle kolektif diyalog kurmayı kullanarak dev bir terapi kurgular.

 


Jennifer İpekel (d.1988, İstanbul) 2007-2011 yılları arasında New York'daki Parsons School of Design'da Integrated Design programını tamamladı. 2015 yılında Chelsea School of Art'da aldığı Yüksek Lisans derecesinden sonra Londra'da çalışmalarına devam etmektedir. 
Ipekel, hikayelerinde öznel mitolojiler kurup, içinde bulunduğumuz zamanın gecmise ve geleceğe ait kurgularını harmanlayarak düş ile gerceklik arasında dans eden bireylerin ic yolculuklarını kurgular. Hikayelerinde kahramanları ve kültürel inançları harmanlayarak her zaman değişim içerisinde olan bireyi, materyallikten arındırarak bagimsizligi ortaya çıkarmayı hedefler. 
Katıldığı sergiler arasında Atom Taxi (Öktem Aykut Galeri, 2017), Experimental Electronics(New River Studios, 2016), Close Encounters with The Threptikon: A symposium about the soul of Plants and us (5 Years Gallery, 2015), Night Tales (Adahan Hotel, 2014) sayılabilir.

http://jenniferipekel.net/
 

Merve İşeri’nin (d. 1992, İstanbul) pratiği keşif, sezgi, bilinç ve doğrudan iletişimin niyetine dayanır. İşleri, soyut anların sessiz görünmez konuşmalarını örmeye çalışır. Tezat veya göze çarpan formlarla kesin ana hatlar uygular, aşina olduğumuz unsurları kullanarak denge ve çekim kavramlarını görselleştirir. Resimdeki dil, verilen anlamın aksine, yönlendirilir ve semboliktir. Çalışmanın amacı izleyici ile kişisel konuşmalar yapması; içerik ne olursa olsun, bağlantınız ne kadar soyut olursa olsun ve sizden ne kadar çabuk geçerse geçsin, içgüdüsel bir insanlık ve empati düzeyi sağlamaktır.

 

2014 yılında Politecnico di Milano İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldu ve o zamandan beri Londra ile İstanbul arasında yaşıyor. 2015'ten beri ABD, İtalya, Türkiye ve İngiltere'de sergiler yapmıştır. 2017'de İstanul'da ilk solo sergisini "Onun beyni gezinen beyaz bir kurşun", Ballon Rouge Collective ile yapti. Merve, 2018 yılında Londra’da başlayan Painting Clubb’ın kurucularından biridir. Painting Clubb, katılımcılarıyla işbirliğine dayalı boyama ve çizim seansları uygulayan kapsayıcı ve göçebe bir platformdur.

https://www.merveiseri.com/
 


Senem Özgören (d.1990,İstanbul) lise eğitimini Robert Kolej’de tamamladıktan sonra London School of Oriental and African Studies ve University College London’da Sanat Tarihi ortak lisansı yaptı. İstanbul’da Selçuk sanatı üzerine çalışmalar yaptıktan sonra Fransa Sorbonne Üniversitesi’nde Sanat Tarihi yüksek lisansını tamamladı. Orta Doğu ve Doğu sanatı tarihi eğitimini, Neolitik dönem Tanrıçaları araştırmasında birleştirdi. Güncel sanata ve sanatçıya, tarihsel metinde bulduğu bağlantılar ve benzerlikler üzerinden beslenebileceği yazılar ile çalışmalarını sürdürmekte. Yazdığı metinler, güncel sanatta sanatçının resmettiğini, hislere dökmek niyetindedir. Sanatın hissettirdiği ani duyguyu bazen tek bir kelime, bazen nitelikli metinlerle izleyiciye aktarmaya çalışarak, görünmeyen tarihin izini sürmektedir. Özgören, Galerist sanat galerisinde sanatçı temsilcisi olarak çalışmaktadır.

 

25.01.2019 - 17.02.2019

Açılış: 25.01.2019 // 18.00-20.00

Saatler: Perş-Pazar: 13.00-19.00


 

During long periods of silence, comes a distant sound, a fruit falling

Wind blowing

Do you feel the blowing, the wind?

Its soul and reason is to suggest, the season is here

The lengthy branches heavy,

Full and close to the ground of the tree.

That would be the arrival of the day, and the way of change;

For the caterpillar is free, waiting eagerly,

It can not complete its evolution without accepting its disappearance.

The furthest lands, opposing poles melt together with the blows of the wind and the showers of rain.

Day in Night

People leave their traces on mountaintops, on grounds, on canvases,

Traces follow each other, creating journeys.

Following the traces of men, feeling their prayers, and the colors they witness.

Each person carries such traces, they won’t fit in maps, they overflow.

Wouldn’t you want to see, to find, to know when and by whom the universes made of those traces left?

A wind is blowing, do you feel it,

Where it blows?

What is the time, what is the story,

From where it blows?

On the maps of the world made of long thin roads,

Oceans, and mountains,

To know you are following the right path, you must be able to see,

Having the feeling may not be enough.

Keys may appear unlocking doors to maps in your mind;

Opening other doors,

Light comes in.

May be blinding,

Maybe you see the beauty in the wind.


 

Text, Silence, Spectacle is a fictional narrative presenting three friends who collectively gather their powers with poetry and spoken word as well as a world of images, where the main protagonists are in a constant journey of transition between possible universes. It is an infinite dance of bodies, flirting on the line between reality and dreams.

 

Nameless One 

«I belong to no religious sect or political party. I believe that the idea of God is still evolving and that mankind is slowly forging a great world religion in which the word ‘God’ will include everything from the last division of the ion to the unthinkable vastness of space. I believe that we (and all things, both organic and inorganic) are actually part of this one Nameless One» John Hargrave aka White Fox

Text, Silence, Spectacle is a collective exhibition presented by Jennifer Ipekel, Merve Iseri and Senem Ozgoren.

 


Jennifer Ipekel, 1988 Istanbul, lives and works in Istanbul. She completed her MFA at Chelsea School of Art, London in 2015.Notions of power, gender and color are reimagined. Traveling to unknown territories and looking at inner landscapes, she depicts paintings of heroes that belong to the future. In her narratives, she blends women heroes with cultural beliefs, her aim is to show the ever-changing womenhood, purifying her from materialism and hereby revealing the intellectual power.She is drawn into creating riotous narratives to build an individual mythology for the age that we live in where fact and fiction are uncertain. Recent exhibitions include Atom Taxi, (Oktem Aykut Gallery, 2017) “Dreaming the Land Dreaming Us” curated by Mint Works (United Nations Climate Change Conferance,COP22, Marrakech, 2016), Meet me by the Tree (Öktem Aykut Gallery, 2016), Experimental Electronics (New River Studios, 2016, London), Is it Eating You curated by Mark Peter Wright (IMT Gallery, London,2016), Close Encounters with The Threptikon: A symposium about the soul of Plants and us (5 Years Gallery, London, 2015), Night Tales (Adahan Hotel, Istanbul, 2014), 

http://jenniferipekel.net/

Merve İşeri’s (b. 1992, Istanbul) practice relies on the intention of exploration, intuition, consciousness and directness of communication. In moments of abstraction work looks to weave silent invisible conversations. It implements precise outlines with contrasts or discrete forms - visualizing root notions of balance and tension using elements we are familiar with. Language in painting is directed and symbolic, albeit opposed to assigned meaning. The work’s aim to have personal conversations with the viewer;  the goal is to bring about an instinctual level of humanity and empathy, no matter the content, no matter how abstract your connection, and no matter how quickly it passes by and through you. 

 

She graduated from Politecnico di Milano, Communication Design in 2014, and since then has been living between London and İstanbul. She has shown works since 2015 in USA, Italy, Turkey and UK. In 2017 had her fırst solo show in Istanbul "Her brain is a travelling white bullet" with Ballon Rouge Collective. Merve co-founded Painting Clubb in 2018 in London, Painting Clubb is an inclusive and nomadic platform which practices collaborative painting and drawing sessions with its participants.

https://www.merveiseri.com/

 

Senem Özgören (b.1990, Istanbul)  after studying at Robert College in Istanbul, completed a joint History of Art degree between School of Oriental and African Studies and University College London. She worked on a collection based on Seljuk arts in Istanbul then completed her master degree on History of Art at Sorbonne, France. She wrote her thesis on Neolithic Goddesses that are of Far Eastern and Middle Eastern origin. She continues to work with historical texts and symbols which she uses to feed contemporary art and artists. Her texts concentrate on bringing out the sentiment the artist visualizes. She aspires to put into words the sudden emotion brought on by imagery, through her education on art history. Özgören works at Galerist art gallery as artist liaison.

jeno+merv5.JPG
jeno+merv1.JPG
jeno+merv2.JPG
jeno+merv10.JPG
jeno+merv9.JPG
jeno+merv7.JPG
jeno+merv13.JPG
jeno+merv29.JPG
bottom of page