top of page

Uzak Tanrıların Cool Anıları 

(Makinik İksir - Doğaçlama İki)

Dijital video. 14 dakika 48 saniye. 2017

13. Sharjah Bienali için Sharjah Art Foundation’ın desteği ile üretildi. 

 

Hindistan'daki Hippi rotasının kalıntılarında geçen video, 1960'ların karşı kültür gruplarının tarihinin yanı sıra  kişisel bilgisayar ve sibernetiğin gelişimi ile eş zamanlı olarak bu grupların maneviyatı bir fenomen olarak uyarlamalarını konu alıyor.

 

Artık eskisi kadar aktif olmayan bu rota, eski ruhani rejimlerle harmanlanmış tekno-kurgunun izlerini hala taşır. Rotanın aktif olduğu dönemlerde, bilgisayarlar, makinenin insan aklının yerini alabileceğini öne sürerken; karşı kültür, dini ve mistik deneyimlerin kişiselleştirilebilir 'dahili teknolojiler' olarak yeniden yaratılıp yaratılamayacağı üzerine düşünüyordu. Ancak, şimdilerde bu hayali 'Denge İmparatorluğu' - evrensel uyumun bir zamanlar arzulanan hali - psikedelik posterlere, sürrealist resimlerin ucuz kopyalarına ve dini-tekno-füzyon müziğinin new age karışımlarına indirgenmiştir. 

 

Hippi rotası ve ilişik sembolleri, vampirik bir harekete meyleden çürüyen bir cesedi ortaya çıkarır. Bu animasyonun doğası ve diriltici özel efektleri, videonun merkezi şemasını oluşturur.

Cool Memories of Remote Gods

(Machinic Elixir - Improvisation Two)

Digital video. 14 mins 48 secs. 2017

Commissioned by Sharjah Art Foundation for Sharjah Biennial 13, 2017

Set in the remnants of hippie trails in India, the video draws from the history of 1960s counterculture groups and their appropriation of spiritual ideas as a phenomenon contemporaneous with the development of the personal computer and cybernetics.

No longer as active as they once were, these trails still bear the signs of the techno-fictional — overlaid with ancient spiritual regimens. As computers proposed that machine activity could replace the mind, counterculture considered whether religious or mystical experience could be recreated through technical means, as customisable 'internal technologies'. But however, this imagined ‘Empire of Equilibrium’ - the once-aspired-to state of universal harmony - has now been reduced to psychedelic posters, cheap reworks of surrealist paintings and new-age mixes of religio-techno-fusion music.

 The hippie trails and their associated symbolism reveal a decaying corpse, but one that has a propensity towards some kind of vampiric animation. The nature of this animation and its resurrectionary special-effects form the central schematic of the video.

Portrait 02 Mochu _2020.jpg
mailing konuk.jpg

Mochu, video ve metin ağırlıklı yerleştirmeler, sunumlar ve yayınlar üretiyor. Pratiğinde ağırlıklı olarak yer alan tekno-bilimsel kurgularda, genellikle sanat tarihi ve felsefeden örnekler veya figürler bulunuyor. Son projelerinde çılgın jeolojileri, psikedelik alt kültürleri ve Hint Modernist resmini araştırmıştır. Mochu, 2020 Edith-Russ-Haus Media Art hibesini almıştır ve daha önce projeleri Ashkal Alwan, India Foundation for the Arts ve Sarai Programı tarafından desteklenmiştir. Katıldığı sergiler arasında 9. Asya-Pasifik Trienali, 13. Sharjah Bienali, 4. Kochi-Muziris Bienali, Alserkal Residency, Kiran Nadar Sanat Müzesi ve Transmediale BWPWAP yer alıyor. Delhi ve İstanbul'da yaşıyor.

themochu.com

 

poşe, devam eden sergilerinin olmadığı sürelerde sanatçılara stüdyo alanı sunmak için faaliyetlerini genişletiyor ve karantina döneminde kullanım dışında kalan alanlarını sanatçılar için bir çalışma alanına dönüştürüyor. Sanatçıların kendi süreçlerini yönettiği stüdyo misafirliklerinin ilkini Mochu ile gerçekleştirdi. poşe ve ağırladığı sanatçılar için ortak alana dönüşen mekanda çalışan sanatçı Konuk programı ile karantina döneminde kendi araştırması üzerine yoğunlaşabilecek, poşe’nin kaynaklarından yararlanabilecek ve süreç içinde ilerlettiği araştırmasını poşe’nin websitesinden ve diğer çevrimiçi araçlarından program sonunda iki haftalığına gösterime açacak.

 

Konuk programı 2020 yılında Covid-19 sebepli karantina sırasında hem sanatçıların hem de insiyatifin değişen ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Başvurulara henüz açık değildir. Yakında daha detaylı bilgi paylaşılacaktır.

Mochu works with video and text arranged as installations, lectures and publications. Techno-scientific fictions feature prominently in his practice, often overlapping with instances or figures drawn from art history and philosophy. Recent projects have explored mad geologies, psychedelic subcultures and Indian Modernist painting. Mochu is a recipient of the Edith-Russ-Haus grant for Media Art 2020 and his practice has previously been supported by Ashkal Alwan, India Foundation for the Arts and The Sarai Programme. Exhibitions include 9th Asia-Pacific Triennial, Sharjah Biennial 13, 4th Kochi-Muziris Biennale, Alserkal Avenue, Kiran Nadar Museum of Art and Transmediale BWPWAP. He is currently based in Delhi and Istanbul.

themochu.com

poşe is expanding its activities to offer studio space for artists when there are no ongoing exhibitions and offering its unused spaces as studios for artists who require space or resources during the lockdown months. poşe’s artist-led residence Konuk’s first guest was Mochu, who worked in the common area shared with poşe. 

 

The selected artist will have full access to poşe's resources, while they continue to work on their ongoing projects. A selection of their works will be shared online on poşe's website for a two-week duration after the residency period. 

 

The guest program Konuk was shaped according to the changing needs of both the artists and the initiative during the quarantine due to Covid-19 in 2020. It is not yet open to applications. More detailed information will be shared soon.

bottom of page