top of page

Ezgi Tok & Gülşah Mursaloğlu

Muğlak Kesişimler için Notasyonlar

A Notation, for Every Crossing

23/02 — 24/03/2019

v.jpg

Olası Dünyalar, Ezgi Tok, 2019
Possible Worlds, Ezgi Tok, 2019

Muğlak Kesişimler için Notasyonlar, Gülşah Mursaloğlu ve Ezgi Tok’un işlerini Defne Kırmızı’nın küratörlüğünde bir araya getiriyor. Mursaloğlu ve Tok’un çoklu mecralara sızan işleri, izleyiciyi diskronik bir kurgu içerisinde konumlandırıyor. Tekerrüre dayalı, doğrusal hareketi kıran, çoğullaştıran ve öznelleştiren sanatçı pratikleri, göçebe bir zamansallık deneyimi oluşturuyor. Mursaloğlu’nun organik ve sentetik malzemeleri birbiri içinde erittiği mekâna özgü yerleştirmesi, görselliğin ötesine geçerek duyumsal ve dinamik bir sistem sunuyor. Mesafelerin deviniminin ve bir aksak ritmin peşinden giden Tok’un hareketi odağına alan yerleştirmesi, rastlantısal karşılaşmalara kapı aralıyor. Muğlak Kesişimler için Notasyonlar, izleyicinin zaman algısını esnetirken, her dönüş ve dönüşümde kendini yeniden üreten notasyonlar vadediyor.

 

Defne Kırmızı (1988) doktora çalışmalarına Boston Üniversitesi Sanat ve Mimarlık Tarihi bölümünde devam ediyor. Boston’da sürdürdüğü tez çalışması Türkiye sanat ortamında tekrarlı ve grup sergiler üzerinden filizlenen kavramsal sanat diline odaklanıyor. Lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümü, yüksek lisans derecelerini ise aynı üniversitenin Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü ve Boston’daki School of the Museum of Fine Arts’da görsel sanatlar alanında, fotoğraf odaklı çalışmaları ile aldı.

 

Gülşah Mursaloğlu (1989) lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, yüksek lisans derecesini ise Görsel Sanatlar alanında School of the Art Institute of Chicago’da tamamladı. Çalışmalarında maddesellikle, maddenin iradesiyle ve hem insanların hem de diğer türlerin zamanla kurduğu ilişkilerle ilgileniyor. Uzun ve kapsamlı bir araştırma sürecinin ardından ortaya çıkan yerleştirmeler, sergilendiği halleriyle stabil formlarda kalmıyor, süreçsel uzamlarıyla dinamik ve değişken sistemlere dönüşüyor.

 

 Ezgi Tok (1989) lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı, yüksek lisans eğitimine Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde devam etmektedir. Çalışmalarında standartlar ve tanımlar üzerine düşünen sanatçı düzen, birim, entropi, sistem gibi kavramları farklı ortamlar aracılığıyla ele alıyor.

Açılış: 23/02/2019  16.00-19.00

A Notation, for Every Crossing presents the works of Gülşah Mursaloğlu and Ezgi Tok and is curated by Defne Kırmızı. The cross-disciplinary works of Mursaloğlu and Tok place the viewer in dischronic narratives. Through breaking the repetitive and linear flow, the artists’ practices diversify and individualize the movement, thus lead to a nomadic temporality. Mursaloğlu’s site-specific installation, merging organic and synthetic materials, presents a haptic and dynamic system that actively breathes in the viewer’s sensorial realm. Following unsynchronized rhythms and marginalizing distances, Tok’s movement-based installation allows for unexpected encounters. A Notation, for Every Crossing, while expanding the viewer’s perception of time, promises autonomous and invigorating notations.

 

Defne Kırmızı (1988), is a PhD canditate in the History of Art and Architecture Department at Boston University where she is working on her dissertation that focuses on the emergence of conceptual art practices through recurring group exhibitions in Turkey. She has received her BA degree in Psychology, and MA in Media and Visual Studies from Bilkent University, Ankara, Turkey and MFA concentrating on photography from the School of the Museum of Fine Arts, Boston.

 

Gülşah Mursaloğlu (1989) completed her BA in Sociology at Boğaziçi University and received her MFA degree at the School of the Art Insitute of Chicago. In her works, she explores materiality, matter’s agency and human and non-human temporalities. Her installations, which emerge after an in-depth and extensive research process, don’t remain stable in form, and rather manifest themselves as dynamic and fluid systems through their ephemeral nature.

 

 Ezgi Tok (1989) graduated from Marmara University, Faculty of Communication and she is continuing her master studies at the Fine Arts Institue of the same institution. Tok examines the concepts of order, unit, entropy and systems through different mediums and thinks about standardization, description and definition in her work.

Opening: 23/02/2019   16.00-19.00

2.JPG
1.JPG
4.JPG
3.JPG
6.JPG
7.JPG
5.JPG
9.JPG
8.JPG
bottom of page