top of page

One Night Stand 

Noor Abed & Mark Lotfy

8/2 — 19 /2/21

Poster_One_Night_Stand_March30_SMALL.jpg

Film, 2017'de Beyrut'ta gerçekleşen gerçek bir karşılaşmadan ilham alıyor. Beyrut’da bir barda sıradan bir gecede yönetmenler, Noor (Filistinli) ve Mark (Mısırlı), ile onlarla oturup Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan YPG’ye (Kürt milisler) katılma kararı ve hazırlıkları hakkında itirafta bulunan Avrupalı ​​bir adamın yolları kesişir. Konuşma, yönetmenler tarafından gizlice kaydedilir. Karşılaşma süresince, yönetmenler kendilerini daha büyük bir davaya inanan, savaş alanına adım atmaya ve düşmanı yenmeye hazır Avrupalı ​​bir adam ile birlikte militan istihbarat ve örgütleme planlarının gizemli yapısının içinde bulurlar.

Film, performans biçimleri (masa provaları) ve animasyonla birleştirilen gerçek karşılaşmanın bir dokümantasyonu olarak ses kaydına dayanır.

Masa Provaları veya Masa Okumaları, yönetmenlerin ve oyuncuların bir masa etrafında oturup senaryoyu okudukları ortak bir ilk prova aktivitesidir. Masa Provaları yönetmenler tarafından Beyrut'ta yapılan bir açım çağrı ile gelen oyuncular ile yapıldı. Provalar, yönetmenlerin Avrupalı ​​adamla ilk tanıştıkları aynı barda gerçekleşti ve tüm oyuncuların yoğun bir şekilde Avrupalı ​​erkeğin karakteri olmaya çalıştıkları bir hafıza oluşturma egzersizi olarak yapıldı. Buna ek olarak, animasyon biçimi tüm karşılaşmaya analitik bir yaklaşım olarak kullanıldı. Orijinal ses kaydı ile olan bağlantısı sebebiyle - filmde - animasyon örgütleme stratejilerini ortaya koyarak gerçekliğin üretilmiş tek görüntüsü haline gelir. 

 

Film, savaşa girmeye hazırlık durumunu sahneler ve sosyal ilişkilere inşa edilmiş birçok tekrar ve rol yapma gerektiren bir sistem olarak bakmaya çalışır. Film, Fransız kuramcı ve filozof Paul Virilio'nun savaş ve kişisel ilişkiler, savaş ve film yapımı konularındaki fikirlerine ve savaşın yıkım ile kültürel, sosyal ve kişisel ölümü mutlak kalıcı bir duruma dönüştürmesi olarak tanımladığı 'saf savaş' kavramı üzerine deneysel bir sinematik yaklaşım olarak görülmektedir. 

Virilio’ya göre, "Saf savaş"  asker ve vatandaş arasındaki ayrımı ortadan kaldırıyor. Yani, “Hepimiz bilmeden zaten sivil askerleriz. Savaş her yerde olur, ancak artık onu tanıma imkanımız yok. "
 

Noor Abed (d.1988 Kudüs) disiplinlerarası çalışan bir sanatçı ve yönetmendir. Performans, film ve yeni medyanın sınırlarını araştıran multimedya çalışmalar üretiyor. Çalışmaları koreografi kavramlarına, ve toplumsal olasılıkları hem prova hem de performe edildiği durumlar yaratarak bireylerin hayali ilişkilerine odaklanıyor. Şu anki araştırması, mit kavramı ile büyülü gerçekçilik formu ve bunun sömürge ve sömürge sonrası söylemlerle yakın ilişkisi üzerinedir.
 

Mark Lotfy (d. 1981 İskenderiye) deneysel film yönetmenidir. Kurmaca hikaye anlatıcılığı, belgesel film ve medya sanatının arasındaki sınırları araştırmaktadır. Sanat pratiğinde gündeliği, rastlantısallığı ve sanal durumları araştırıyor. Şu anki araştırması milliyetçilik, köktencilik, duygusallık ve kahramanlık kavramlarıyla - sadece ideolojik ve performatif mekanizmalarıyla değil, aynı zamanda teknolojik mekanizmalarıyla da - ilgileniyor -. Özellikle, yeni yabancılaşmış öznelliklerin üretildiği çerçeveli yapıları incelemektedir.

Film İngilizcedir. Altyazı yoktur.

Rezervasyonlu bir şekilde  poşe’nin mekanında gösterim yapılacaktır.

Her gösterim için 4 kişi alınacaktır. Rezervasyon sonrasında değişiklik olacağı takdirde pose.hello@gmail.com'a mail atabilirsiniz.

 

Rezervasyon için: https://forms.gle/JCGARbLazXoEtUsK7

Formu gönderdikten sonra konfirmasyon maili size iletilecektir.

 

Gösterim tarihleri ve saatleri aşağıdaki gibidir.

8 Şubat Pazartesi 13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00

9 Şubat Salı 13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00

10 Şubat  Çarşamba 13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00

11 Şubat Perşembe 13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00

12 Şubat Cuma 13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00

 

15 Şubat Pazartesi  13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00

16 Şubat Salı 13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00

17 Şubat Çarşamba 13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00

18 Şubat  Perşembe 13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00

19 Şubat Cuma 13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00


 

Yönetmen: Noor Abed, Mark Lotfy

Ülke: Filistin, Mısır

Yıl: 2019

Süre: 24 dk.

The film is inspired from an actual encounter in Beirut in 2017; while the filmmakers – Noor (Palestinian) and Mark (Egyptian) - were on a casual night out in a bar in Beirut, their chat got interrupted by a European man, who chose to sit with them to confess about his decision and preparations to join the YPG (the Kurdish militia), in the war against ISIS in Syria. The conversation was audio recorded secretly by the filmmakers. Throughout the encounter, the filmmakers found themselves suddenly involved in a secretive structure of militant information and recruitment plans, with a European man, who carried himself as a believer in a bigger cause, ready to step on the battlefield and defeat an enemy. 

 

The film is based on the audio recording as a documentation of the actual encounter, merged with forms of performance (table rehearsals) and animation. 

Table Rehearsals or Table Reads is a common first rehearsal activity, where directors and actors sit around a table and read through the script. Table Rehearsals were conducted by the filmmakers for actors who came through an open ‘Casting Call’ in Beirut. The rehearsals took place in the same bar where the filmmakers first met the European man, addressing an exercise in memory construction, where all actors are intensely trying to become the character of the European man. Furthermore, the form of animation is used as an analytical approach to the whole encounter. With its connection to the actual audio recording – in the film- it manifests strategies of recruitment and therefore becomes the only image of reality produced. 

 

The film stages a state of preparation of entering a war and attempts to look at social relations as a constructed system that requires loads of replications and role-playing. It is considered an experimental cinematic approach to the ideas of the French theorist and philosopher Paul Virilio, on topics of war and personal relations, war and filmmaking, and his concept of ‘pure war’: how war becomes a permanent state of preparation for absolute destruction and for personal, social, and cultural death. He argues that ‘pure war’ eliminates the distinction between soldier and citizen. According to Virilio, ‘All of us are already civilian soldiers, without knowing it. War happens everywhere, but we no longer have the means of recognizing it.’
 

Noor Abed (b.1988 Jerusalem) is an interdisciplinary artist and filmmaker. She creates multimedia works on the boundary of performance, film and new media. Her practice examines notions of choreography and the imaginary relationship of individuals, creating situations where social possibilities are both rehearsed and performed. Her current research is concerned with the concept of Myth and the form of Magic Realism - and its close relation with colonial and post-colonial discourses.
 

Mark Lotfy (b. 1981 Alexandria) is an experimental filmmaker. He explores the boundary between fictional narratives, documentary film, and media art. His practice questions the everyday, the contingent and the virtual. His current research is concerned with notions of nationalism, fundamentalism, emotionalism and heroism - not only through their ideological and performative mechanisms, but also technological ones. He examines framed structures in which new alienated subjectivities are being produced.

The screening is in English. No Turkish Subtitles.

Screening will take place in poşe’s space with reservation.

4 people will be allowed for each screening. To change or edit your reservation please mail us :pose.hello@gmail.com

 

For reservation:https://forms.gle/JCGARbLazXoEtUsK7

The confirmation mail will fallow after your submission of the google form.

 

The screening hours and dates:

 

8 Feb Mon  13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00

9 Feb Tue   13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00

10 Feb Wed 13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00

11 Feb Thu  13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00

12 Feb Fri    13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00

 

15 Feb Mon 13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00

16 Feb Tue  13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00

17 Feb Wed 13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00

18 Feb Thu 13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00

19 Feb Fri 13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00

 

director: Noor Abed, Mark Lotfy

original title: One Night Stand

country: Palestine, Egypt

year: 2019

running time: 24 min.

bottom of page