top of page

Proust Sormacası, Vanity Fair'e göre kökenini deneme yazarı ve romancı Marcel Proust tarafından meşhurlaştırılmış bir oyundan alıyor. Proust, bu oyunun cevaplarının kişinin gerçek doğasını ortaya çıkardığını düşünüyor.

 

Biz ise bir insanın yumurta tercihlerinin onun gerçek doğasına dair ipuçları verdiğini düşünüyoruz.

According to Vanity Fair, The Proust Questionnaire has its origins in a parlor game popularized (though not devised) by Marcel Proust, the French essayist and novelist, who believed that, in answering these questions, an individual reveals his or her true nature.

 

We believe that how one likes his or her eggs reveals one's true nature.

bottom of page