top of page

Ece Gökalp

Tek Bir Dağ Kadar Çok

A Mountain As Many

2/6 — 22/7/2018

Ece Gökalp, From "A Mountain As Many" project, 2016-2018

Tek Bir Dağ Kadar Çok, Ağrı Dağı ve dağın izleyicileri üzerine bir araştırma projesi. Projenin odak noktası dağın yüzyıllar boyunca hikayeler, mitler, olaylar, ve dağın etrafında ile üzerinde yaşananlarla nasıl şekillendiği, tüm bunların dağın anıtlaşmasında ve kişileştirilmesinde nasıl katkıları olduğu.

 

Dağ farklı kültürlerde muhtelif adlara sahip: Türkçede Ağrı Dağı; Kürtçede Ateşli Dağ anlamına gelen Çiyayê Agirî; Tevrat’da geçtiği üzere Nuh’un Gemisi’nin yattığı yer olan Ararat; Ermeni inanışına göre Nuh’un oğlu Hayk tarafından ilk Ermeni ulusunun kurulduğu yer olan Masis’e ithafen, Büyük Felaket ve kaybedilmiş vatanın sembolü olarak Ermenicede Masis.

 

Dağ, çeşitli adlarının etimolojik kökenlerinin yanı sıra, çok katmanlı anlamları, çelişkileri, özlemi, çatışmayı ve umudu da içinde barındırmakta. Kimlik inşası adına güçlü bir sembol; imgesi, kaybedilenler ve de asla kaybedilemeye-cekler için duygusal bir hatırlatıcı olma görevini görüyor. Hem geçmiş hem de gelecek ile bağlantılı olarak da farklı tüketilebilir formlarda temsil ediliyor. Dağın imgesi resimlerde, anahtarlıklarda, logolarda ve pasaport damgalarında görülebilir.

Tek Bir Dağ Kadar Çok bir araştırma projesi olarak Ağrı Dağı’nın çağdaş ve tarihsel anlamlarını arşivleme denemesi. Bu denemede fotografik belgeleme, mülakatlar, edebi araştırma ve gözlem teknikleri kullanıldı. poşe’deki sergi ise bu projeyi bir adım ileri taşıma gayesi güdüyor. poşe, çeşitli konuşmalar ve bir okuma grubuyla izleyicilik, jeopolitik diskur, hayali coğrafyalar, anıtsal manzaralar ve fotoğraf aracılığıyla gördüğümüz coğrafya gibi temalar üzerine bir tartışma açmayı hedefliyor. Bu proje ilk olarak Ece Gökalp’in Berlin UdK’daki Art in Context bölümündeki yüksek lisans tezi olarak oluşturulmuştur, dolayısıyla Gökalp’in teorik araştırması planlanan etkinliklerin merkezindedir.

Sergi Açılış Tarihi: 16.00 - 19.00 // 2 Haziran 2018 

Sanatçı Konuşması: 17.00 // 2 Haziran 2018

Sergi Tarihleri: 2 Haziran - 22 Temmuz 2018

Sergi Kitapçığı

Basın Arşiv

Agos

Gazete Karınca

Milliyet 

Kültür Limited​

GazeteKadıköy

A Mountain As Many is a research project on Mount Ağrı and its spectators. It focuses on the ways in which the mountain has been constructed through stories, myths and things that have happened around or on the mountain itself over the centuries, the combination of which has lead to its monumentalization and personification.

 

The mountain has many names: Ağrı Dağı in Turkish, which translates to Mount Pain; Çiyayê Agirî in Kurdish, which means Fiery Mountain; Ararat, which comes from the resting place of Noah’s Ark, Mount Ararat, as mentioned in the Book of Genesis; Masis in Armenian, as the symbol of the Great Disaster as well as the symbol of lost homeland, for Masis is believed to be the place where the first Armenian nation was established by its founding father Hayk, Noah’s son.

 

Besides the etymologies of the mountain’s many names, the mountain itself embraces multiple layers of meanings as well as contradictions, ideas of yearning, conflict, and also hope. It is a strong symbol of identity building; its image serves as an emotional reminder of both what is lost and can never be lost. Associated with the past and the future, it is represented in various commodity forms. The image of the mountain is on paintings, key chains, logos and passport stamps.

 

As a research project A Mountain As Many is an attempt in archiving the contemporary and historical meanings of Mount Ağrı. It utilizes photographic documentation, interviews, literary research and observation. The exhibition at poşe takes the project one step further. Via a program-ming that consists of a roundtable and a reading group, poşe aims to open up a discussion on the themes of spectatorship, geopolitics, imagined geographies, and the ways in which we perceive monumental landscapes through photography. This project has initially been conceived as Ece Gökalp’s master’s thesis project at UdK Berlin’s Art in Context department; therefore, her theoretical research plays a central role in the planned events.

Opening Date: 16.00 -19.00 // 2 June 2018 

Artist Talk: 17.00 // 2 June 2018

Exhibition Dates: 2 June - 22 July 2018

Ece Gökalp, "Tek Bir Dağ Kadar Çok" projesinden, 2016-2018

Ece Gökalp, From "A Mountain As Many" project, 2016-2018

amas_web10.JPG
amas_web12.JPG
amas_web14.JPG
amas_web7.JPG
amas_web11.JPG
amas_web13.JPG
amas_web9.JPG
amas_web8.JPG
bottom of page