top of page

Ece Gökalp

Tek Bir Dağ Kadar Çok

A Mountain As Many

2/6 — 22/7/2018

Balkon Konuşmalar II yayında! Ipek Çınar ve Ece Gökalp #tekbirdağkadarçok sergisinin ardından poşe'nin balkonunda bir araya gelerek tarihten, Lilith'ten, Ağrı'dan, fotoğraftan, mitlerden ve kendi süreçlerinden bahsediyor.

bottom of page